Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi theo nhiều cách khác nhau để quản lý quyền riêng tư của mình. Ngoài ra bạn có thể sử dụng Dịch vụ của Ninja mà không cần tạo tạo khoản.

Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng của mình – từ việc xác định những thông tin cơ bản như tên dùng dịch vụ đến những thông tin phức tạp hơn như quảng cáo nào của bạn. Thông tin Ninja thu thập và cách thông tin đó được sử dụng tùy thuộc vào cách bạn dùng Dịch vụ của chúng tôi cũng như cách bạn quản lý và kiểm soát bảo mật của mình.

Khi bạn không đăng nhập vào tài khoản Ninja, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin chúng tôi thu thập được cùng với các giá trị nhận dạng duy nhất được liên kết với trình duyệt, ứng dụng hoặc thiết bị bạn đang sử dụng.

Khi bạn đã đăng nhập, chúng tôi cũng thu thập cả thông tin mà chúng tôi lưu trữ cùng với Tài khoản Ninja của bạn. Chúng tôi xem những thông tin này là thông tin cá nhân.

Những thông tin bạn tạo hoặc cung cấp cho chúng tôi

Khi bạn tạo một tài khoản Ninja, bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân bao gồm tên của bạn và mật khẩu. Bạn cũng có thể thêm số điện thoại hoặc thông tin thanh toán vào tài khoản của mình.

Chúng tôi cũng thu thập nội dung bạn tạo hoặc tải lên khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn trong Dịch vụ của chúng tôi và sử dụng thông tin này để thực hiện những việc như đề xuất sản phẩm bán chạy, sản phẩm yêu thích, sản phẩm quan tâm,... Thông tin về hoạt động mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

  • Cụm từ bạn tìm kiếm
  • Các lượt xem và tương tác với nội dung và quảng cáo
  • Hoạt động mua hàng
  • Những sản phẩm mà bạn liên lạc hoặc chia sẻ nội dung.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu để phát triển Dịch vụ tốt hơn

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ Dịch vụ của mình cho các mục đích sau:

Cung cấp Dịch vụ

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp Dịch vụ như các sản phẩm mới, các sản phẩm ưa thích, …

Duy trì và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để đảm bảo các dịch vụ của chúng tôi hoạt động như dự tính, chẳng hạn như theo dõi tình trạng mua hàng, tính năng sản phẩm,… Ngoài ra, chúng tôi còn dùng thông tin của bạn để cải tiến các dịch vụ của mình.

Phát triển Dịch vụ mới

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để có thể giúp phát triển những dịch vụ mới.

Cung cấp các Dịch vụ được cá nhân hóa, bao gồm cả nội dung và quảng cáo

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Tùy vào các mục cài đặt của bạn chúng tôi cũng có thể hiện thị cho bạn những quảng cáo được cá nhân hóa dựa trên sở thích của bạn.

Tuy nhiên chúng tôi không chia sẻ với nhà quảng cáo những thông tin nhận dạng cá nhân vạn như tên hoặc cách thức liên lạc của bạn, trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi làm vậy.

Đo lường hiệu quả

Chúng tôi dùng dữ liệu để phân tích và đo lường nhằm hiểu rõ cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

Liên lạc với bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để tương tác trực tiếp với bạn. Ví dụ như chúng tôi có thể thông báo cho bạn biết về các thay đổi hoặc  những cải tiến sắp tới đối với Dịch vụ của chúng tôi.

Bảo vệ Ninja và bảo vệ người dùng Dịch vụ của Ninja

Chúng tôi sử dụng thông tin để giúp cải thiện độ an toàn và tin cậy cho Dịch vụ của mình. Điều này bao gồm việc phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với những hành vi gian lận, lạm dụng, các rủi ro về bảo mật và vấn đề kỹ thuật số có thể do cả hai cho Ninja và người dùng Dịch vụ của Ninja.

Chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi sử dụng thông tin của bạn cho một mục đích không được đề cập đến trong chính sách bảo mật này.

Các trường hợp Ninja chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Ninja ngoại trừ các trường hợp sau đây:

Có sự đồng ý của bạn

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân ra bên ngoài Ninja khi có sự đồng ý của bạn. Ví dụ như bạn mua một sản phẩm nào đó, các thông tin về địa chỉ và số điện thoại liên lạc của bạn sẽ được cung cấp cho bên thứ ba cung cấp sản phẩm cho bạn.

Với quản trị viên

Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được chia sẻ cho quản trị viên để quản lý các hoạt động Dịch vụ của bạn một cách thuận tiện trên trang www.ninja.vn.

Để xử lý bên ngoài

Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cho các đơn vị liên kết của mình và các doanh nghiệp cá nhân đáng tin cậy khác để xử lý thông tin cho chúng tôi dựa trên hướng dẫn và tuân theo chính sách bảo mật của chúng tôi cũng như mọi  biện pháp bảo mật và an toàn thích hợp khác.

Vì lý do pháp lý

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân ra bên ngoài Ninja nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, duy trì hoặc tiết lộ thông tin như vậy là cần thiết một cách hợp lý để:

  • Tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể thực thi của chính phủ.
  • Thực thi các Điều khoản dịch vụ hiện hành, bao gồm cả việc điều tra những hành vi có thể vi phạm.
  • Phát hiện, ngăn ngừa hoặc xử lý các vấn đề gian lận, bảo mật hay kỹ thuật.
  • Bảo vệ trước thiệt hại đối với quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Ninja, người dùng của Ninja theo yêu cầu của luật hoặc được luật cho phép.

Nếu Ninja tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo tính bí mật của thông tin cá nhân của bạn và thông báo cho người dùng bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao hoặc chịu sự điều chỉnh của một chính sách bảo mật khác.

Bài viết liên quan