Điểu khoản dịch vụ

Điều khoản Dịch vụ

Chào mừng bạn đến với Ninja,

Cảm ơn bạn đã sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, Dịch vụ được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Quốc tế Ninja có trụ sở chính ở Số 121 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn cần đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Dịch vụ của chúng tôi rất đa dạng đồng thời chúng tôi cũng không ngừng nỗ lực cải thiện Dịch vụ của mình và phát triển các tính năng mới để tạo ra Sản phẩm tốt hơn cho bạn. Do đó, thỉnh thoảng chúng tôi cần cập nhật hoặc bổ sung các Điều khoản này để phản ánh chính xác các dịch vụ và cách làm của mình. Các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp kèm theo Dịch vụ liên quan và các điều khoản bổ sung đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu bạn sử dụng các Dịch vụ đó.

Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Dịch vụ.

Không được sử dụng trái phép Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: không được gây trở ngại cho Dịch vụ của chúng tôi hoặc tìm cách truy cập chúng bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo như được luật pháp cho phép. Chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc đính kèm theo Dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi hiển thị một số nội dung không phải của Ninja (Ví dụ: những bình luận về sách trên trang Ninja…). Chỉ một mình đối tượng cung cấp sẽ chịu trách nhiệm về nội dung này. Chúng tôi có thể xem xét nội dung để xác định xem nội dung đó có bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi hay không, và chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung mà chúng có thể xóa hoặc chối từ hiển thị nội dung mà chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng nội dung đó vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc luật pháp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa nhất thiết là chúng tôi sẽ xem xét hết tất cả được các nội dung.

Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin khác. Bạn có thể chọn không nhận một số thông báo này.

Dịch vụ của chúng tôi có sẵn trên các thiết bị di động. Không sử dụng các Dịch vụ đó theo cách khiến bạn bị mất tập trung và ngăn cản bạn tuân thủ các luật về an toàn hoặc giao thông.

Tài khoản Ninja của bạn

Bạn có thể cần có tài khoản Ninja để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể tạo Tài khoản Ninja của riêng mình.

Để bảo vệ Tài khoản Ninja của bạn, hãy giữ bí mật mật khẩu của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua Tài khoản Ninja của bạn. Cố gắng không sử dụng lại mật khẩu Tài khoản Ninja của bạn trên các ứng dụng của bên thứ ba. Nếu bạn biết được bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc Tài khoản của mình, hãy gửi thông báo vào email info@ninja.vn.

Bảo vệ quyền riêng tư và bản quyền

Chính sách của Ninja về sự riêng tư giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ sự riêng tư của bạn khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý rằng Ninja có thể sử dụng những dữ liệu đó theo chính sách của chúng tôi về sự riêng tư.

Chúng tôi cung cấp thông tin giúp chủ sở hữu bản quyền quản lý các sản phẩm của họ trên mạng. Nếu bạn cho rằng ai đó đang vi phạm bản quyền của bạn và bạn muốn thông báo cho chúng tôi, bạn có thể tìm thông tin về cách gửi thông báo và chính sách của Ninja về việc phúc đáp thông báo thông qua email info@ninja.vn.

Nội dung của bạn trong Dịch vụ của chúng tôi

Nếu bạn có Tài khoản Ninja, chúng tôi có thể hiển thị tên Profile, ảnh Profile của bạn và các hành động của bạn thực hiện trên Ninja hoặc trên các ứng dụng của bên thứ ba được kết nối với tài khoản Ninja của bạn (Facebook, Google) trong các dịch vụ của chúng tôi, kể các hiển thị trong các quảng cáo và trong các bối cảnh thương mại khác. Chúng tôi sẽ tôn trọng các lựa chọn của bạn đưa ra để giới hạn các cài đặt về mức độ hiển thị hoặc chia sẻ trong Tài khoản Ninja của bạn. Ví dụ: bạn có the chọn các cài đặt sao cho tên và ảnh của bạn không xuất hiện trong một quảng cáo nào đó.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách Ninja sử dụng và lưu trữ Tài khoản trong chính sách về riêng tư hoặc các điều khoản bổ sung dành cho Dịch vụ cụ thể. Nếu bạn gửi phản hồi hoặc đề xuất về Dịch vị của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng phản hồi hoặc đề xuất của bạn mà không phải chịu bất cứ nghĩa vụ nào.

Về phần mềm trong Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi có thể cập nhật tự động trên các thiết bị của bạn ngay khi có sẵn một phiên bản hoặc tính năng mới.

Ninja cấp cho bạn giấy phép cá nhân sử dụng Dịch vụ của chung tôi toàn cầu, miễn phí bản quyền. Giấy phép này chỉ phục vụ cho mục đích duy nhất là cho phép bạn sử dụng và hưởng các lợi ích Dịch vụ mà Ninja cung cấp theo cách thức được những điều khoản này cho phép. Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần mềm có trong Dịch vụ đó. Bạn cũng không được phép thiết kế kỹ thuật ngược hoặc tìm cách trích xuất mã nguồn của phần mềm đó, ngoại trừ trường hợp pháp luật có cấm các hạn chế này hoặc bạn đã được sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản.

Sửa đổi và chấm dứt Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một Dịch vụ.

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa. Ninja cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn hay thêm hoặc tạo ra những giới hạn mới cho Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi tin rằng bạn sở hữu dữ liệu của bạn và việc bảo toàn quyền truy cập của bạn đối với dữ liệu đó là điều quan trọng. Nếu chúng tôi ngừng Dịch vụ nào đó, khi khả thi và hợp lý, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước hợp lý và cơ hội để đưa thông tin ra khỏi Dịch vụ đó.

Điều khoản bảo đảm và tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ có sử dụng mức độ kỹ năng và sự quan tâm hợp lý về mặt thương mại và chúng tôi hi vọng rằng bạn sẽ thích thú khi sử dụng các Dịch vụ này. Tuy nhiên, có một số điều nhất định mà chúng tôi không hứa hẹn về Dịch vụ của mình.

Trừ các trường hợp được nêu rõ trong các điều khoản hoặc các điều khoản bổ sung. Cả Ninja lẫn các nhà cung cấp hoặc nhà phân phối của Ninja đều không đưa ra bất kỳ hứa hẹn cụ thể nào về Dịch vụ.

Trong phạm vi được luật pháp cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả bảo đảm.

Trách nhiệm pháp lý đối với Dịch vụ của chúng tôi.

Khi được pháp luật cho phép, Ninja và các nhà cung cấp cũng như nhà phân phối của Ninja sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại tài chính hoặc các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả, do bị xử phạt để làm gương hoặc bị trừng phạt.

Trong phạm vi được luật pháp cho phép, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Ninja và các nhà cung cấp cũng như các nhà phân phối của Ninja đối với bất kỳ khiếu nại nào theo các điều khoản này, kể cả bất kỳ bảo đảm ngầm định nào, được giới hạn ở số tiền mà bạn đã thanh toán cho chúng tôi để sử dụng Dịch vụ.

Trong mọi trường hợp, Ninja và các nhà cung cấp cũng như các nhà phân phối của Ninja sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào không thể dự đoán được một cách hợp lý.

Chúng tôi công nhận rằng  trong một số quốc gia, bạn có thể có các quyền hợp pháp với tư cách là người tiêu dùng. Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân thì không có điều khoản nào trong số các điều khoản này hay các điều khoản bổ sung giới hạn quyền hợp pháp của người tiêu dùng, những quyền này không thể từ bỏ bằng hợp đồng.

Về điều khoản này

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho Dịch vụ, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đỏi về Dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã được sửa đổi trong Dịch vụ được áp dụng. Các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực không sớm hơn mười lăm ngày sau khi thay đổi đó được đăng. Tuy nhiên, những thay đổi liên quan đến chức năng mới của Dịch vụ hoặc cá thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi của Dịch vụ, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ.

Nếu có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản này với điều khoản bổ sung, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng với trường hợp mâu thuẫn đó.

Các điều khoản này chi phối mối quan hệ giữa Ninja và bạn. Các điều khoản này không tạo ra bất kỳ quyền thu hưởng nào cho bên thứ ba.

Các điều khoản này sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nếu có tranh chấp phát sinh bởi các điều khoản sử dụng này, bạn có quyền gửi khiếu nại/khiếu kiện lên Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.

Bài viết liên quan