Giải quyết khiếu nại

Giải quyết khiếu nại

Ninja sẽ có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại trang www.ninja.vn. Khi phát sinh tranh chấp, Ninja đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng Dịch vụ của Ninja và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người mua khiếu nại về hàng hóa của Ninja qua email info@ninja.vn hoặc đường dây nóng 0966668766.

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Ninja sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Ninja sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Ninja đã công bố trong thời hạn 7 ngày làm việc.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Ninja thì, người mua có quyền đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật. Ninja tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng).

Bài viết liên quan