Quá thời gian giao hàng, sao tôi vẫn chưa nhận được hàng?

Bạn có thể tra cứu thời gian giao hàng bằng cách sau:

Bước 1: Vào mục Kiểm tra đơn hàng, nhập số đơn hàng cần tra cứu.

Bước 2: Click vào Mã vận đơn của đơn hàng, hệ thống sẽ link tới website tra cứu đơn hàng của đối tác vận chuyển, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết thời gian giao nhận đơn hàng của bạn.

Nếu quá hạn bạn vẫn chưa nhận được hàng, vui lòng gửi email đến hotro@ninja.vn để được hỗ trợ.

Bài viết liên quan