Chính sách và Quy định chung

Quy chế hoạt động

www.ninja.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử trực tuyến phục vụ nhu cầu mua sắm sách của người dùng.

Sứ mệnh mà www.ninja.vn hướng tới là sẽ trở thành sàn giao dịch thương mại điện tử trực tuyến tin cậy trong thị trường thương mại điện tử và là cầu nối thương mại giữa nhà cung cấp dịch vụ đến với thành viên.

Nguyên tắc chung

Sàn giao dịch thương mại điện tử trực tuyến do công ty Cổ phần Quốc tế Ninja thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên trang thương mại điện tử Ninja là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được www.ninja.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do trang thương mại điện tử Ninja liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng các dịch vụ do trang thương mại điện tử Ninja cung cấp.

Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên trên trang thương mại điện tử Ninja phải minh bạch và chính xác. Sản phẩm sách tham gia giao dịch trên trang thương mại điện tử Ninja được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Các phiếu mua hàng giảm giá (voucher), bán hàng với giá thấp hơn giá bán hàng trước đó, được áp dụng trong một thời gian nhất định hoặc với một số lượng khách hàng nhất định trên trang thương mại điện tử www.ninja.vn được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào trang thương mại điện tử Ninja phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của trang thương mại điện tử Ninja.

Quy định chung

Tên miền trang thương mại điện tử Ninja của công ty cổ phần quốc tế Ninja là www.ninja.vn.

Trang thương mại điện tử www.ninja.vn cho phép người mua hàng thực hiện các giao dịch mua sách trực tuyến trong đó:

Người mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tải trên trang thương mại

Thành viên: là tổ chức/cá nhân đăng ký sử dụng trang thương mại điện tử Ninja.

Sản phẩm: là những sản phẩm sách được giao dịch trên trang thương mại điện tử Ninja.

Sở hữu trí tuệ: là bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác.

Bài viết liên quan